Školení projektu CHESTNUT týkající se mobility ve Vídni

logo

Dvoudenní meeting projektu CHESTNUT začal dne 25.5.2017 na Technické univerzitě ve Vídni. Jednalo se o školící seminář v rámci projektu EU CHESTNUT, v rámci kterého by měla Praha 9 být zapojena systému bike-sharingu. Po technické stránce byl seminář veden dočasně pověřeným Lead Expertem p. Gianluca Sartim. Organizaci na sebe vzala TU Wien, jejíž hlavní zástupce byl p.Takeru Shibayama. V rámci dvoudenního semináře byly na programu přednášky a semináře, týkající se mobility a jejího teoretického chápání, transportních systémů, vídeňských specifik a příkladů dobré praxe. Přednášky byly obohaceny o praktické příklady, jichž se partneři účastnili (např.: Kulatý stůl na téma car-sharing ve městě, inspirativní metoda 635 - brainwriting apod.). Za MČ Praha 9 se semináře účastnili Pavel Pospíšek, Irena Majerová, Petra Gabrielová a Barbora Kvačková. V rámci meetingu také proběhla Steering committee, na které se jednalo o dalším setkání partnerů projektu, které se uskuteční v říjnu 2017 na Praze 9.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

Školení projektu CHESTNUT týkající se mobility ve Vídni