Sběrné dvory a sběrná místa.

SBĚRNÉ DVORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 • SBĚRNÝ DVŮR POD ŠANCEMI 444/1 – PRAHA 9
  (provozovatel Pražské služby a.s.)
  Provozní doba:
  Po-So 8.30 – 17.00 hod (v době letního času do 18.00 hod)
  Tel.: 284 098 581
 • SBĚRNÝ DVŮR ĎÁBLICKÁ 791/89 – PRAHA 8
  (provozovatel FCC Česká republika, s.r.o. - dříve A.S.A. spol. s r.o.)
  Provozní doba:
  Po-Pá 8.30 – 17.00 hod (v době letního času do 18.00 hod)
  So 8.30 – 15.00 hod
  Tel.: 720 984 402

Zdarma odebíraný odpad ve sběrných dvorech:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • kovový odpad, dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartóny
 • stavební suť – zdarma jen do 1m3/měsíc
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa apod.)
 • pneumatiky

!!! Nelze odevzdávat: nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.) !!!