Prosecké podzemí, Prosek - Amerika, Návrh regulace území