Projektové vyučování - oslava svátku Halloween

Koncem října proběhl v rámci projektu MAP III ve 3. ročníku ZŠ Novoborská pod vedením pana učitele Mgr. Luboše Kočího projektový týden Halloween. Žáci byli rozděleni do pěti skupin dle svých dovedností a zájmů. Ve skupinách společně plnili jednotlivé úkoly. Cílem bylo přiblížit žákům zvyky a tradice jiné země a zároveň zvyšovat komunikační dovednosti ve vzdělávací oblasti "jazyk a jazyková komunikace" s preferencí českého jazyka potřebného pro dorozumění a porozumění žáků - cizinců z jazykově a kulturně odlišného prostředí a prostředí s jinými životními podmínkami.

Téma projektu se zároveň integrovalo i do dalších vzdělávacích předmětů - anglický jazyk, matematika, výtvarné a pracovní činnosti, přírodověda. Na konci projektu proběhlo hodnocení činností mezi skupinami a sebehodnocení. Sladkou odměnou pro žáky byl bohatý raut všelijakých dobrot.

Halloween
Přílohy