Projektové setkání CHESTNUT v rakouském Weizu

Dvoudenní meeting projektu CHESTNUT začal dne 30.5.2017 v Inovačním centru ve městě Weiz. Z meetingu byl omluven zástupce slovinské strany p. Marko Govek a vedení meetingu se ujal p. Gianluca Santi. Po úvodní řeči v 9.00 následovalo Generální shrnutí průběhu projektu (cíle projektu, nejčastější problémy atd.), a poté od 9.40 následovaly krátké prezentace každého partnera projektu. V dopoledních hodinách se od 11.15 jednalo o Projektových financích (výdaje každého partnera atd.), dotazy jednotlivých partnerů a jednání byla zakončena společným obědem. Po obědě následovala od 14.00 vyhlídková cesta na elektro kolech po městě Weiz v rámci vztahu k projektu CHESTNUT. Od 17.00 byla svolána porada jednotlivých partnerů ohledně dalšího postupu v projektu, přičemž za Prahu 9 se této porady zůčastnil Bc. Pavel Pospíšek. Druhý den 31.5.2017 začal od 9.00 jednáním o WP3 Strategiích projektu následované WP4 (role jednotlivých partnerů v projektu atd.). Po krátké dopolední přestávce se od 11.00 pokračovalo jednáním o WP5 aktivitách, na které následovaly Komunikační plány. Ke konci meetingu se jednalo o dalším setkání partnerů projektu, které by se mělo uskutečnit v září 2017 na semináři ve Vídni. Jednání byla zakončena dotazy jednotlivých partnerů a rozlučkovým obědem.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)