Projekt URBACT III: Procure dosáhl poloviny svého trvání

loga

Do chorvatského městečka Koprivnica cca 100km východně od Záhřebu se ve dnech 21. 3. - 22. 3. 2017 opět sešli zástupci z 10 evropských zemí, aby diskutovali nastartování místních ekonomik pomocí nových metod v oblasti zadávání veřejných zakázek jako část projektu URBACT III: Procure, který je financován evropským fondem ERDF. Jednalo se o čtvrtý oficiální meeting po úspěšném schválení přihlášky. Každé setkání bylo naplánováno k různým tématům týkajících se veřejných zakázek a tak se tento meeting zaměřil na inovace v zadávací dokumentaci výběrových řízení.

Témata meetingů, která byla identifikována partnery v únoru v britském Prestonu na kick-off meetingu tohtoto projektu, mají za úkol nastínit projektovým partnerům způsob, jakým dosáhnout zlepšení místní ekonomiky. Téma k diskusi v Albacete (Raising Awareness and Engaging Local Bussinesess) se točilo okolo cesty, jak zajistit větší míru zapojení místních ekonomik do procesu zadávání veřejných zakázek. Lead Partnerem a Lead Expertem byly dopředu identifikovány bariéry, které místní malé a střední podniky mohou pociťovat a které jim brání v úspěšné participaci ve výběrových řízeních (10 bariér) a následně způsoby, jak tyto bariéry překonávat (rovněž 10 způsobů). Ve dvou pracovních dnech měli partneři se možnost od sebe učit, získávat nové poznatky a plnit různé úkoly, které si dávaly za cíl podnítit míru zapojení místních firem do VZ v zemích každého partnera. Všichni partneři opět sepsali výstupy a scénáře, dle kterých se budou řídit do příštího meetingu.

Dalším důležitým bodem meetingu bylo Mid-term review session. Jak je zmíněno výše, jednalo se o čtvrtý oficiální meeting, což tedy znamená, že projekt dospěl do poloviny svého trvání. V rámci sebeohodnocení a evaluace chodu projektu se partneři účastnili speciálního školení a cvičení, který dodal feedback k fungování projektu ze všech jeho aspektů. Hostem mezinárodního setkání byla také mademoiselle Clemmentine ze Sekretariátu sítě URBACT, tedy vrcholného kontrolního orgánu. Následující setkání partnerů proběhne 27. - 28. června v městečku Candelaria.

Projekt URBACT III: Procure dosáhl poloviny svého trvání