PROJEKT „PODPORA INTEGRACE CIZINCŮ V ROCE 2023“

Začlenit děti a žáky cizince do třídních kolektivů je problematické z mnoha důvodů. Jedním z největších je neznalost českého jazyka. Ředitelé škol se snaží tento hendikep, cizince mezi českými dětmi velmi omezující, pomoci odstranit. K realizaci využívají různé projekty. 

V roce 2023 se ZŠ Špitálská a MŠ Pod Krocínkou zapojily do programu MHMP s názvem Podpora integrace cizinců. Cílem byly nejen doučovací hodiny českého jazyka pro děti a žáky, ale také workshopy pro učitele tématicky zaměřené na správné učení cizinců. 

Děti a žáci, kteří programem v roce 2023 prošli, se po několika měsících svými jazykovými dovednostmi postupně začleňovali do kolektivu ostatních spolužáků. Pedagogové kladně hodnotili nabídku metod výuky, možnost výměny nejen zkušeností, ale také pomůcek.

Program integrace cizinců byl realizován prostřednictvím odboru školství MČ Prahy 9.

logo projektu
Přílohy