Projekt AgriGo4Cities úspěšně odstartoval

Ve dnech 14.2.2017 a 15.2.2017 se sjeli zástupci partnerů zapojených do projektu AgriGo4Cities (Urban agriculture for changing cities: governance models for better institutional capacities and social inclusion) do slovinského městečka Velenje. Konal se tam kick-off meeting nově startujícího projektu, který by od začátku roku 2017 měl trvat 30 měsíců, tedy končit v červnu 2019. Během těchto dvou a půl let je naplánováno 6 mezinárodních meetingů, které by se měly prolínat se setkáními „LSG“, kde dojde k šíření zkušeností a výměně informací a aktualit v projektu. MČ Praha 9 se nabídla k hostování mezinárodního meetingu v květnu 2018.

V průběhu dvoudenní agendy, která byla naplánována Lead Partnerem, kterým je Dr. Jani Kozina z výzkumného ústavu ve slovinské Ljublanji, měli možnost partneřei se seznámit jak mezi sebou navzájem, tak s projektem a jeho fungováním. Mezi hlavní výstupy projektu bude patřit především mezinárodní partnerství měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblastech městského a příměstského zemědělství a sociálního začleňování. Budou probíhat partnerská setkání a společná školení na tato témata. Dále také společná strategie „Podpora sociálního začleňování a boj s chudobou prostřednictvím konceptu městského a příměstského zemědělství“, která bude vytvořena na základě zkušeností partnerů, a v neposlední řadě šest pilotních akcí, které budou implementovány v šesti partnerských městech. Každé z měst vytvoří vlastní strategii v oblasti městského a příměstského zemědělství, případně zrealizuje některou praktickou ukázku.

V rámci projektového setkání probíhaly prezentace, diskuse a semináře zaměřené na hlavní témata celého projektu, který se týká který se týká zlepšení fungování místní samosprávy v oblasti komunikace  s veřejností a řízení místních komunit, a to prostřednictvím rozvoje tzv. „urban and peri-urban agriculture“, tedy konceptu městského a příměstského zemědělství (zahrnuje komunitní zahrádky, sdílenou správu parků nebo například komunitní chov zvířat, např. včelstev). Řeč byla také o finanční stránce projektu, rozpočtových kapitolách a vykazování nákladů. Příští partnerské setkání je naplánováno na polovinu června 2017 v Banské Bystrice.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)