Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí Hlavního města Prahy pro rok 2021

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí Hlavního města Prahy pro rok 2021 (s ukončením realizace v roce 2022) byl vyhlášen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2534 ze dne 23. 11. 2020 (usnesení + přílohy) a zveřejněn dne 26. 11. 2020 s přijímáním žádostí v termínu od 28. 12. 2020 do 18. 1. 2021 včetně. Doručené žádosti budou následně zpracovány, posouzeny a do 31. 5. 2021 předloženy k projednání orgánem hl. m. Prahy. S úspěšnými žadateli o dotaci bude následně uzavřena dotační smlouva podle schváleného vzoru.

Dokumenty ke stažení:

Program pro rok 2021 včetně vzorových formulářů k nahlédnutí  (formát *.pdf, 12 Mbyte) - příloha č. 1 k usnesení

Závazný formulář žádosti a další potřebné dokumenty a odkazy