Program Homeless blues Prahy 9 letos slaví 10 let. Prošly jím stovky bezdomovců

Letos slaví program Homeless Blues deset let. Bez jakýchkoliv dotací a s minimem finančních prostředků se Městské části Praha 9 podařilo vytvořit unikátní projekt, který se stal inspirací pro řadu ostatních municipalit. Lidem bez domova dal tento projekt nový start do života a práci. Po deseti letech se chceme opět o kus posunout. Navázali jsme proto spolupráci s neziskovou organizací Neposeda.

„Společně s radním Tomášem Holečkem jsme před lety řešili problém opuštěných míst, kde vznikal nepořádek a kde byly neustálé problémy s bezpečností. Zároveň jsme si lámali hlavu nad otázkou bezdomovectví, na níž dosud nikdo žádný zázračný recept nenašel, a s tím primárním souvisela. Napadlo nás, že bychom to vzali jednou ranou a zkusili „udělat kozla zahradníkem“. A ono to zabralo. Dnes po letech už máme zkušenosti, co funguje a co ne… A také víme, že jsme se dostali na hranu našich možností, jak program dál rozvíjet. Spojili jsme se proto s neziskovkou Neposeda, který má 20letou tradici v komunitních sociálních službách včetně péče o bezdomovce,“ říká starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Ten spolu s Pavlem Morávkem a městským policistou Zdeňkem Tůmou stál u zrodu projektu návratu bezdomovců do běžného života.   

Program vznikal v roce 2013 tak trochu intuitivně. Městská část se vydala cestou, která je „originální“, ale navzdory skeptikům se ukázalo, že byla správná. Místo vytlačování nebo vyhánění bezdomovců jsme jim nabídli stavební buňky s tím, že na oplátku oni budou ve „svém rajónu“ udržovat pořádek a čistotu. Osvědčilo se to. Každý rok nasbírají „naši bezdomovci“ kolem 50 tun odpadků.

Dalším efektem bylo, že tento koncept zamezil koncentraci dalších lidí bez domova a vzniku vyloučených míst. Ve finále přispěl ke kultivaci tzv. „městských džunglí“ a učinil je bezpečnější. Naši „svěřenci“ mají přímou linku na městskou policii a jen tak do svého okolí problémové osoby nepustí. Dnes máme celkem 29 přístřeší, které jsou útočištěm pro lidi bez domova, a řadu z jejich obyvatel se nám podařilo zaměstnat. Buňky jsou rozmístěné na vhodných místech po celé městské části. Programem prošly za těch deset let více než dvě stovky bezdomovců.

„Městská policie program kvituje a dokonce nám doporučuje klienty. Strážníci z terénu znají bezdomovce a dokáží vytipovat ty, pro které je Devítková druhá šance vhodná. V místech, kde máme buňky, se pocitově pro obyvatele Devítky zvýšila bezpečnost a snížil počet výjezdů strážníků,“ dodává Adam Vážanský, místostarosta Prahy 9 pro bezpečnost.

Cesta zpátky  

Nejvíc nás ale potěšilo, že filosofie programu, kdy buňka je mezičlánkem na cestě k navrácení těchto lidí do společnosti a do standardního bydlení, zafungovala v praxi. Za poslední čtyři roky se 21 z nich podařilo z našeho programu odejít do jiného bydlení a najít si práci.

„Rádi bychom úspěšnost programu ještě zvýšili, proto jsme rádi za spolupráci s Neposedou. Pokud pominu lidské hledisko, kdy máme radost z každého, kdo zvládne přejít do dalšího bydlení, i z ekonomického hlediska se nám program opravdu vyplácí. Je velmi levný, a velmi efektivní – nedáváme ryby, ale učíme rybařit,“ říká Jiří Janák, radní pro územní rozvoj, který má program na starosti.

V mezičase se nám v rámci projektu podařilo založit „malou farmu“. A z pana Jardy, který ještě před pár lety neměl kde hlavu složit, se stal bača. Na Klíčově tak můžete narazit na stádo oveček a koz, které se „starají“ o trávu. Sad se i s pomocí obyvatel buněk podařilo „vyklučit“ a městská část tu pravidelně pořádá „moštobraní“. Magistrát sem umístil sušárnu ovoce, kterou může využít každý. O její obsluhu se postará také obyvatel našich příbytků.

„Naši bezdomovci se za ty roky sžili s místními a až dojemné vidět, jak některým nosí buchty nebo si s nimi jdou jen tak poklábosit. V průběhu času jsme řešili i zapeklité situace, kdy se nám například stádečko rozrostlo tak, že muselo mít oficiálně baču. Pan Jaroslav z buňky v klíčovských sadech se s tím nakonec se ctí popasoval,“ říká Karel Valenta, který se o bezdomovce v terénu stará za městskou část.

Neposedná budoucnost

Program Homeless blues teď čekají díky navázání s organizací Neposeda změny, vylepšení a inovace. Lidem, kterým Praha 9 poskytla nebo poskytne přístřeší, bude tým neziskovky pomáhat například s vyřizováním dokladů, s řešením jejich ekonomické situace (hlavně s dluhy), bude jim nápomocný s hledáním práce nebo si „jen“ vyslechne jejich strasti. Prostě nám bude pomáhat podporovat je a připravovat na návrat do běžného života.

„Naše zkušenosti s lidmi bez přístřeší jsou skutečně letité, dokážeme, jako sociální služba, identifikovat lidi, kteří mají potenciál tuto šanci, kterou od Devítky dostali, opravdu využít a žít život, který chtějí. Chce to trpělivost a provést je změnou krok po kroku, aby získali opět důvěru v sebe i systém a vystoupili z nálepky zatracených. A to je právě úkol sociálních pracovníků,“ říká Jana Hamplová, ředitelka Neposedy.  Neposeda už v projektu Homeless blues monitoruje situaci jednotlivých lidí. I proto získal z EU projektu elektrickou dodávku, která nejen zajistí potřebnou materiální pomoc, ale slouží také k převozu invalidního vozíku či lůžka. Zároveň poslouží jako bezpečný prostor pro konzultace s lidmi přímo v terénu. „Právě z našich zkušeností vidíme, jak velký potenciál tento projekt má a těší nás, že můžeme být u jeho posunu. Chystáme se využít i zahraniční zkušenosti, kde na rozdíl od Česka podobné projekty už roky dobře fungují,“ dodává.  

Městská část přidělí Neposedovi dva pilotní byty, kde bude zabydlovat vybrané kandidáty z programu Homeless blues a bude žádat o dotace na inovace programu. „Buňky bychom rádi zrenovovali a umístili na ně solární panely. Uvažujeme i o nějaké formě komunitního hospodaření a farmaření, plánů je hodně, uvidíme, co se podaří. Klíčovské sady jsou taková zelená oáza, kterou by mohli využívat obyvatelé Vysočan pro relax a pobyt v přírodě v daleko větší míře. Snažíme se teď o zpřístupnění celé lokality,“ dodává starosta Tomáš Portlík. Městská část proto nyní vykupuje i další pozemky na Klíčově. Aktuálně se jedná o parcely v blízkosti přístupové cesty, kde jsou polorozpadlé chatky a zdržují se tu drogově závislé osoby. Chatky plánujeme zdemolovat a pozemek se chystáme využít například právě pro rozšíření programu Homeless blues.

Přílohy