Proběhlo 1. setkání místní skupiny

loga

V průběhu dvouletého období projektu je hlavním úkolem každého partnera projektu jednak organizace dvoudenního setkání všech partnerů, druhak vytvoření místních skupin, které se budou na chodu projektu podílet (Urbact Local Groups) a následná organizace meetingů těchto ULGs. 1 setkání pražské ULG proběhlo v úterý 21. 6. 2016.

Úvodní slovo měl místní koordinátor ULG, radní Prahy 9 Zdeněk Davídek, řečnický pult nechal brzy v gesci JUDr. Vladimíra Tögela ze specializované advokátní kanceláře. Tematicky byl totiž tento meeting zaměřen na změny v legislativě o veřejných zakázkách. Přednáška doktora Tögela byla místy i obohacena příklady z právnické praxe a tak neztrácela na atraktivitě. Mezi přítomnými byli jak zástupci MČ Praha 9, tak SSS Praha 9 a také různých malých a středních podniků, kteří se dostavili na meeting za spolupráce s Hospodářskou komorou Praha. Další setkání naší ULG je naplánováno na začátek září 2016, ještě před mezinárodním meetingem, který se uskuteční napůl v maďarském Nagykalló a napůl v rumunském Satu Mare.

Proběhlo 1. setkání místní skupiny