Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání Rady MČ P9 ze dne 10.4.2018