Přehled přijatých usnesení ze 6. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 27.11.2018