Přehled přijatých usnesení ze 4. mimoř. jednání rady MČ P9 ze dne 20.4.2021

Přílohy
Žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ohledně docházky dětí do mateřských a základních škol