Přehled přijatých usnesení ze 4. jednání Rady MČ P9 ze dne 20.2.2018