Přehled přijatých usnesení ze 3. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 9.4.2021