Přehled přijatých usnesení ze 3. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 30.6.2020

Přílohy

Rozhodnutí o námitkách proti vyloučení ze zadávacího řízení "ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd"

Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 9. zasedání ZMČ P9, konaného dne 23.6.2020

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na výkon pěstounské péče

Poskytnutí účelového příspěvku ZŠ a MŠ Na Balabence

Uzavření dohody o skončení nájmu na pronájem nebytové jednotky č. 694/101 v domě čp. 694, Na Harfě 4, Praha 9, s Občanským sdružením Smíšek, ke dni 30.6.2020

Přijetí opatření ke zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových objektů a prostor MČ Praha 9 - odložení splatnosti plateb nájemného