Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání Zastupitelstva MČ Praha 9

Přílohy
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za I. pol. 2021
Nedokončení pořízení dlouhodobého majetku
Převod bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská 552/73-553/71, k.ú. Prosek, P9
Převod bytových jednotek v bytovém domě Skloněná 549/8, k.ú. Vysočany, Praha 9
Prodej částí pozemku parc. č. 628/180 v k. ú. Prosek
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Svěření pozemku v k.ú. Prosek z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Svěření pozemku v k.ú. Prosek z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Odejmutí pozemku v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hlavního města Prahy ze správy MČ Praha 9
Úplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Vysočany z vlastnictví ČR, s právem hospodařit Česká pošta, s.p., do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Revokace usnesení ZMČ P9 č. 103/19 ze dne 25. 6. 2019 k žádosti Městské části P9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 432/3, 432/4, 432/5, 432/6, 432/7, 433/1, 433/2, 434/1, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9, při ulici Na Břehu
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 v I. pol. 2021
Zpráva o plnění usnesení ZMČ P9 ke dni 7. 9. 2021
Systém hodinového kreditu rezidenta a držitele parkovacího oprávnění odvozeného od hodinového kreditu rezidenta
Zápisy z KV a FV ZMČ P9