Přehled přijatých usnesení ze 13.jednání Rady MČ P9 ze dne 10.7.2018