Přehled přijatých usnesení z 9 mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 1.12.2021