Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ P9 ze dne 15.5.2018