Přehled přijatých usnesení z 8. jednání Rady MČ P9 ze dne 23.4.2018