Přehled přijatých usnesení z 5. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 31.8.2023

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o dotaci na projekt EU - MAP III
Uzavření smlouvy o dílo č. 2023/OSM/0190/DDIL k provedení stavby "Poliklinika Prosek – Rekonstrukce elektrorozvodů a VZT 2.NP, Praha 9" mezi Městskou částí Praha 9 a firmou Genel Invest Holding s.r.o.
Úprava platu zastupující ředitelky MŠ Kovářská
Rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti ve výběrovém řízení - Veřejná zakázka "Provozování dětské skupiny v lokalitě Nová Harfa"
Podání žádosti k dotační příležitosti – výzva 013 310 - Elektronická požární signalizace pro budovu DPS na Novovysočanské
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na základě podkladové studie při ul. Ke Klíčovu a drážnímu tělesu
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným vymezeném územím mezi ul. Poděbradská a říčkou Rokytka
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem při ulici Kolbenova