Přehled přijatých usnesení z 5. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 30.9.2020

Přílohy

Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2020 o dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství

Poskytnutí účelových příspěvků na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol v oblasti obecního školství

Poskytnutí účelových příspěvků na posílení mzdových prostředků pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství

Úprava rozpočtu kapitoly Školství

Stanovisko Městské části Praha 9 k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území