Přehled přijatých usnesení z 5. mimoř. jednání Rady MČ P9 ze dne 1.11.2018