Přehled přijatých usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 4.3.2024

Přílohy
Prodloužení nájmu bytové jednotky se xxxx
ZŠ Litvínovská 600_Vestavba atria - dodatek č.1
Změna smlouvy č. 2015/OSM/0047/ONAN o nájmu nebytové jednotky č. 567/603 v budově č.p. 567, ulice Na Břehu č.o. 7 k.ú. Vysočany, ze dne 28.01.2015 mezi MČ Praha 9 a Danielem Preisem, IČO: 45746184, označenou jako Dodatek č.5
Změna smlouvy č. NAN/OSM/0184/2014 o nájmu nebytové jednotky č. 1070/101 v budově č.p. 1070, ulice U Svobodárny č.o. 9, v k.ú. Libeň, ze dne 15.04.2014 mezi MČ Praha 9 a MUDr. Richardem Havránkem, IČO: 47138009, označenou jako Dodatek č.2
Schválení stanoviska ke vstupu na pozemky v k.ú. Prosek v rámci akce "Bytový dům Bohušovická" pro spol. Neocity 9, s.r.o.
Schválení stanoviska ke vstupu na pozemky v k.ú. Prosek v rámci akce "BD Výhledy II, Praha 9 - Prosek" pro spol. Neocity P2, s.r.o.
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže č. 856/361 v domě č.p. 856, ulice Lovosická, Praha 9, k.ú. Prosek
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za IV. čtvrtletí 2023
Schválení Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytování IT služby č. INO/40/04/003827/2023 pro elektronické předzápisy do mateřských škol
Schválení kapacity pro školní rok 2024/2025 dle žádosti ředitele o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve 3. třídě ZŠ a MŠ Elektra, Sousedíkova 1044/8, Praha 9
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad pátým ročníkem pop kulturního festivalu Comic-Con Prague 2024, který se uskuteční ve dnech 5. - 7. 4. 2024 v O2 universu
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad galavečerem Moto Gala Night, který se koná dne 16. 11. 2024 v hotelu Clarion Praha
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad sportovní akcí benefičního florbalového turnaje firem, který se koná dne 30. 11. 2024 od 9 hodin v hale UNYP ARENA - Podvinný mlýn, Kovanecká 27, Praha 9
Návrh na pořízení změny územního plánu, parc.č.357/1, 551/1, 356/3, 500/14, 357/18, 357/7, 357/17, 357/4, 500/2, k.ú.Hrdlořezy
Podání žaloby na úhradu dluhu na xxxx udělení plné moci k této žalobě