Přehled přijatých usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 5. 3. 2019

Přílohy

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 9

Návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MČ P9 na roky 2020-2024

Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Poštovská č.p. 744, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Poštovská č.p. 807, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v byt. domě Vysočanská č.p. 573/39 - č.p. 574/37, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v byt. domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Na Břehu 297, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 548/81 - č.p. 549/79, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 554/69 - č.p. 555/67, k.ú. Prosek, Praha 9

Odpis nevymožitelné pohledávky na nájemném z bytu

Prodej pozemků parc.č. 640/75 a parc.č 640/76 v k.ú. Prosek

Zpráva o provedení inventarizace majetku hl.m. Prahy, MČ Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2018

Stanovisko MČ Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 33, 52, 34, k.ú. Prosek, Praha 9

Stanovisko MČ Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 3254 a 3255 v k.ú. Libeň při ul. Sokolovská, Praha 9

Stanovisko MČ Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 816, 817, 819/1, 819/3, 820/2 a 822, k.ú. Vysočany, Praha 9

Stanovisko MČ Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 812/7, 812/8, 813, 814/1, 814/2, 815/2, 1899/1, 1899/4, 1899/5, 1899/6 a 1899/8, k.ú. Vysočany, Praha 9

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 600/4; 600/13; 600/14; 600/19; 600/23; 600/24; 600/66; 600/333; 600/335; 600/345; 600/346; 600/347; 600/348; 600/349; 600/351; 600/354; 600/355; 600/356 v katastrálním území Letňany Praha 18, při ulici Lovosická, Praha 9

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 500/43; 500/45; 500/61; 500/100; 500/152 v katastrálním území Střížkov, Praha 9 a pozemků č. parc. 600/4; 600/13; 600/14; 600/19; 600/23; 600/24; 600/66; 600/333; 600/335; 600/345; 600/346; 600/347; 600/348; 600/349; 600/351; 600/354; 600/355; 600/356 v katastrálním území Letňany, Praha 18, vše při ulici Lovosická, Praha 9

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 1825; 1829; 1830; 1831; 1832; 1836; 1822/1; 1822/2; 1822/3; 1826/11; 1826/5; 1826/8; 1826/9; 1827/3; 1828/1; 1837/1; 1837/2, katastrální území Hloubětín Praha 9, při ulici Lísková

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 644/49; 644/95; 644/19; 644/94, katastrální území Prosek Praha 9, při ulici Čakovická

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemku č. parc. 515/41, katastrální území Střížkov Praha 9, při ulici Lovosická

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemku č. parc. 509/1, katastrální území Střížkov Praha 9, při ulici Zásadská

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 3353/3; 3353/4; 3353/15; 3353/16; 3354/3; 3354/4; 3354/5; 3354/6; 3356/4, katastrální území Libeň Praha 9, při ulici Českomoravská

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 458/1; 464/22; 464/23; 464/18; 464/12; 464/1; 464/1; 464/3; 464/13; 464/17; 464/14; 464/15; 460/3; 460/2; 458/3; 458/2; 458/4; 1935/1; 1936/1; 1936/2; 3919/1; 3919/2; 3343/29; 3343/47; 1937/1, vše v katastrální území Vysočany a Libeň, Praha 9, při ulici Ocelářská, Lisabonská

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 14/1, 14/3, 1753/4, 1756/5, 1756/11, 1756/12, 1756/13, 1758, 1759, 1760, 1775, 2526/8, 2527/4, 2540/1 v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici Průmyslová a Poděbradská

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 857, 858, 859 v katastrálním území Vysočany, Praha

Zrušení příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb MČ Praha 9

Informační zpráva o činnosti Rady MČ P9 v II. pol. 2018

Zpráva o plnění úkolů z usnesení ZMČ P9 ke dni 19. 2. 2019

Zápisy z FV a KV ZMČ P9

HLASOVÁNÍ