Přehled přijatých usnesení z 2.mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 21.4.2017