Přehled přijatých usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 26. 6. 2018