Přehled přijatých usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 18.12.2018

Přílohy

Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ P9 v I. čtvrtl.2019

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o investiční dotaci na akci Parkoviště Jiřetínská

Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Vysočanská č.p. 546/85 - č.p. 547/83, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 550/77 - č.p. 551/75, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Vysočanská č.p. 573/39 - č.p. 574/37, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Vysočanská č.p. 552/73 - č.p. 553/71, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8 v k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domech Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotky v byt. domě Jablonecká č.p. 362/17 - č.p. 363/15, k.ú. Střížkov, Praha 9

Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Skloněná č.p. 308, k.ú. Vysočany

Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Litoměřická č.p. 578, k.ú. Prosek, P9

Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje byt. jednotek stávajícím nájemníkům

Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domech ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ Praha 9

Prodej pozemků parc.č. 1130/2 a parc.č. 1130/3 v k.ú. Prosek

Stanovisko MČ Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků v "Lokalitě Hloubětín 61" při ul. Poděbradská, Praha 9

Stanovisko MČ Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků v "Lokalitě Hloubětín areálu Crocodille" při ul. Poděbradská, Praha 9

Stanovisko MČ Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků v "Lokalitě Elektra" při ul. Poděbradská, Praha 9

Revokace usnesení ZMČ č. Us. 104/17 ze dne 12. 12. 2017 - připojení MČ Praha 9 celoměstskému parkovacímu systému

Zápisy z KV a FV ZMČ P9

Hlasování