Přehled přijatých usnesení z 2. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 16.6.2020

Přílohy

Odvolání z funkce ředitelky MŠ Kytlická

Pověření vedení MŠ Kytlická

Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku

Záměr nabytí nemovitých věcí v k.ú. Vysočany z vlastnictví ČR, s právem hospodařit Česká pošta, s.p., do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9

Revokace usnesení RMČ P9 č. 263/20 ze dne 26.5.2020 k umístění restaurační předzahrádky Bela v Rumburské ulici