Přehled přijatých usnesení z 2. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 16.5.2023