Přehled přijatých usnesení z 2. mimoř. jednání Rady MČ P9 ze dne 16.2.2018