Přehled přijatých usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 6. 3. 2018