Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

Přílohy
Pomoc ukrajinským občanům, prchajícím před válkou
Změna Jednacího řádu ZMČ Praha 9
Schválení Plánu prevence kriminality MČ Praha 9 pro období let 2022-2030
Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9 na roky 2023 – 2027
Poskytnutí finanční podpory SK Prosek Praha formou dotace
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2022
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o investiční dotaci na akci ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2021
Svěření nemovitých věcí v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306 k.ú. Vysočany, Praha 9
Prodej nebytové jednotky - garáže č. 856/460 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
Znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
Zásady pro koordinaci a projednání příprav záměrů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hl. m. Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a městskými částmi
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem mezi ul. Lovosická, Vysočanská, Jiřetínská a Jablonecká
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v severovýchodní části sídliště mezi ulicemi Šluknovská a Varnsdorfská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v severovýchodní části sídliště mezi ulicemi Varnsdorfská a Českolipská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v severovýchodní části sídliště mezi ulicemi Českolipská a Mimoňská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v severovýchodní části sídliště mezi ulicemi Kytlická a Lovosická na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v jihozápadní části sídliště mezi ulicemi Teplická a Rumburská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v jihozápadní části sídliště mezi ulicemi Rumburská a Bílinská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v jihozápadní části sídliště mezi ulicemi Bílinská a Veltruská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v jihozápadní části sídliště mezi ulicemi Veltruská a Litoměřická na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem pro změnu územního plánu plochy jižně od Kolbenovy ulice mezi ulicemi Nemocniční a Poštovská na plochu ZMK
Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy schválená zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 27. 1. 2022
Zpráva o plnění usnesení ZMČ P9 ke dni 22. 2. 2022
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 ve II. pol. 2021
Zápisy z FV a KV ZMČ Praha 9