Přehled přijatých usnesení z 12.jednání Rady MČ P9 ze dne 25.6.2018