Přehled přijatých usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 12.6.2018