Přehled přijatých usnesení z 1. mimoř.jednání Rady MČ P9 ze dne 4.3.2021