Přehled přijatých usnesení z 1. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.2.2023

Přílohy
Revokace usnesení č. Us RMČ 66/23 ze dne 21.2.2023 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Vysočany a v k.ú. Hloubětín do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Postup při uplatňování inflace za rok 2022 u smluv o nájmu nebytových prostor/jednotek, nebytových objektů, pozemků, garáží, reklamních zařízení a antén