Přehled přijatých usnesení z 1. mimoř. jednání Rady MČ P9 ze dne 16.1.2018