Přehled přijatých usnesení z 1. jednání Rady MČ P9 ze dne 9.1.2018