Oddělení územního plánování

 • podává informace o území z hlediska územního plánu
 • zajišťuje a koordinuje souhrnné práce na projednávání návrhů projektové dokumentace dotýkajících se zájmů MČ Praha 9
 • podílí se na přípravě zpracování nového územního plánu
 • zúčastňuje se projednávání předložených konceptů, návrhů územního plánu, studií územního rozvoje a koordinuje k nim za MČ Praha 9 zpracování souhrnného stanoviska
 • navrhuje a projednává s příslušnými orgány a organizacemi změny územního plánu
 • spolupracuje při vydávání souhrnných stanovisek s dotčenými orgány státní správy, se zastupitelstvy městských částí i Zastupitelstvem hl. m. Prahy, s komisemi zastupitelstev
 • podle působnosti svěřené Statutem hl. m. Prahy provádí územní řízení a vydává územní rozhodnutí
 • podle stavebního zákona a podle předpisů o výstavbě na území hl. m. Prahy provádí stavební řízení a vydává stavební povolení
 • v územním a stavebním řízení projednává požadovanou stavbu s investorem (stavebníkem)
 • drží v opatrování mapy územního plánu, studie a další podklady pro území MČ Praha 9
 • vydává stanoviska, návrhy a připomínky příslušným orgánům a organizacím z hlediska stavebního úřadu 
 • spolupracuje s orgány MČ Praha 9 na přípravě stanovisek, návrhů a připomínek příslušným orgánům a organizacím z hlediska MČ Praha 9 jako celku

Vedoucí

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu