Praha 9 hostila mezinárodní projekt zaměřený na tvorbu komunitního zahrádkářství

Dvoudenní meeting projektu AgriGo4Cities, který hostila Praha 9, začal dne 30.5.2018 v místnosti Zastupitelstva MČ Praha 9. Meeting vedl kromě domácích partnerů, které zastupoval projektový tým ve složení Zdeněk Davídek, Pavel Pospíšek Barbara Kvačková a Karolína Kvačková; vedoucí expert ze slovinského ZRC SAZU, pan Jani Kozina. Po úvodní řeči a oficiálním uvítání následovalo shrnutí finanční situace, které zvolna přešlo do části projektového managementu, ve kterém se řešily jednotlivé výstupy, které jsou v rámci projektu očekávány od partnerů. Velká debata se rozproudila nad jednotlivými problémy s overspend či underspend dle toho, který partner měl zrovna slovo. Úspěšně se podařilo držet se naplánovaných časových dotací pro každou prezentaci a tak přednášková část programu skončila v 17:30 dle očekávání.

Druhý den, tj. 31. 5., následovala studijní cesta, při které jsme se mohli partnerům pochlubit příklady dobré praxe komunitní zahrádky Paletka, která byla zprovozněna z velké části díky tomuto projektu. Paletka partnery velmi zaujala a o dotazy na fungování celého systému nebyla nouze. Ty zodpověděla Barbara Kvačková přímo na místě. Study visit následně plynule pokračovala na akci Mikroklima, která zahraničním partnerům posloužila jako příklad dobré praxe utvářející se a navzájem se inspirující komunity. Dalším hostitelem projektového setkání se stane dle dohody partnerů v Application form rumunský Blagoevgrad v říjnu 2018.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)