Pozvánka do Galerie 9

Výběr z fotografií Miroslava Kurandy k výročí 120 let města Vysočan In memoriam Miroslav Kuranda - Vysočany v záblescích paměti výběr z fotografií Miroslava Kurandy k výročí 120 let města Vysočan od 16. 8. – 1. 9. 2022

Miroslav Kuranda (*1927) se vyučil zámečníkem. Jeho koníčkem však byla od mládí archeologie a historie. Do Vysočan se přestěhoval z centra Prahy v roce 1960 a pracoval v ČKD. Protože chtěl poznat minulost místa, v němž se rozhodl žít, pátral v archivech a knihovnách, ale žádnou soustavnější historickou práci o Vysočanech a o Praze 9 nenašel. Proto se minulostí Vysočan, Proseku, Libně, Hrdlořez a Hloubětína začal zabývat sám. Nezůstal jen při bádání v pramenech a sporé literatuře, využil příležitostných setkání s lidmi ze svého okolí, a ptal se jich na události, na něž se dokázali upamatovat. Aby podchytil pamětníků co nejvíc, založil v roce 1962 Vlastivědný klub Prahy 9, v němž na pravidelných schůzkách stále se rozšiřujícího kruhu zájemců získával další a další informace o minulosti regionu. Mnohdy velmi kusé informace z historických materiálů doplňoval vzpomínkami přímých účastníků událostí, a tím dosáhl často barvitých líčení událostí první poloviny 20. století v Praze 9. Zároveň současné události zaznamenával písemně i fotograficky. A tak z pestrých střípků vzpomínek a z drobných písemných nebo obrazových dokumentů, které do Vlastivědného klubu pamětníci přinášeli, pečlivě zasazovaných do pevné mozaiky historických faktů, skládal dějiny svého regionu až do konce osmdesátých let minulého století.

Z větších publikací Miroslava Kurandy vyberme ty nejdůležitější: MČ Praha 9, díl 1. - Vysočany (1999), MČ Praha 9, díl 2. - Prosek (1999), MČ Praha 9, díl 3. - Hrdlořezy (2000), Libeň, díl 1., Podviní (MČ Praha 9, 2009), Libeň, díl 2. Levý břeh (MČ Praha 9, 2010), Tradice letectví v Praze 9 (MČ Praha 9, 2010), Vysočany (David Kraus a Miroslav Kuranda, MČ Praha 9, 2019)

Kromě toho jeho články a statě o historických jednotlivostech byly nedílnou součástí měsíčníku Městské části Praha 9 Devítka. Vlastivědný zpravodaj v sekci Rokytka redigoval osmapadesát let.

Miroslav Kuranda zemřel 28. prosince 2021 ve věku nedožitých 95 let.
Čest jeho památce. Nezapomeneme.

 

120 let od povýšení Vysočan na město je skvělou příležitostí k prezentaci části unikátního souboru fotografií, které v průběhu 60. let pořídil ve Vysočanech Miroslav Kuranda, zakladatel, předseda a neúnavný spiritus agens Vlastivědného kroužku Prahy 9. Jeho snímky zachycují místa a zákoutí dnes již dávno zaniklá či změněná k nepoznání, která si však mnozí z nás ještě velmi dobře pamatují, i jejich nenávratně odvátou atmosféru. Kromě zásadního dokumentárního významu mají tyto černobílé relikvie i nespornou hodnotu výtvarnou.

Výstava fotografií Vysočan je poctou jejich autorovi, archiváři Městské části Praha 9, který se dějinám a popularizaci regionu oddaně věnoval více než 70 let.

120. výročí povýšení Vysočan na město je připomenuto souborem fotografií a památek z archivu, budovaného a opatrovaného Miroslavem Kurandou

NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT kulturní akci "Zlaté časy pod buřinkou" v sobotu 3. 9. v parku Podviní, kde si toto výročí připomeneme!

GALERIE 9
Vysočanská radnice, Sokolovská 14/324  Praha 9 – Vysočany, http://galerie9.cz/
tel.: 236 041 292, otevřeno:  pondělí - čtvrtek 10 - 18 hodin

foto
Související dokumenty
jpg pozvanka
Přílohy