Pozvání do Galerie 9 od 4. do 27. října

NATURAE - MONIKA DRÁBKOVÁ, LINDA ČIHAŘOVÁ, NADĚŽDA ČICHOVSKÁ
Výstava je přátelským setkáním tří autorek – Moniky Drábkové, Lindy Čihařové a Naděždy Čichovské, které společně studovaly grafický obor na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze. Společným jmenovatelem není jen přátelství, ale i tématika jejich prací, související různým způsobem s přírodou. Každá jde svou cestou, objevuje, popisuje a tlumočí přírodu v jednotlivostech i celku, sleduje interakci s člověkem, nahlíží pod povrch do její tajemné, pohádkové duše nebo hledá základní stavební kameny. Mysl, duše, tělo.

Galerie 9 od 4. do 27. října 2022
Otevřeno pondělí – čtvrtek 10 – 19 hodin, vstup volný.
Přízemí historické budovy vysočanské radnice, Sokolovská 324, Praha 9
tel. 236 041 292. www.galerie9.cz

 

Monika Drábková (1982) žije v malé vesnici v bezprostřední blízkosti Křivoklátských lesů. Po dokončení VŠVH absolvovala PF JCU v Českých Budějovicích, obor učitelství pro ZUŠ. Založila vlastní keramickou dílnu, ve které vzniká užitná keramika s výtvarným přesahem a vlastní volná tvorba. V současné době se vedle keramiky věnuje především malbě. Silnou inspirační linkou je figurální tématika - člověk, tělo, emoce a vztahy, které se snaží abstrahovat, zjednodušit a obnažit. Druhou, stejně silnou linii tvoří příroda, která je pro ni důležitá nejen životně ale i jako zdroj inspirace svou zemitostí, pevností a pravdivostí.

Linda Čihařová (1982), žije a pracuje v Praze, kde také vystudovala Vysokou školu Uměleckoprůmyslovou. Absolvovala stáže na Famu, University of New Mexico v Albuquerque, Academy Beeldene Kunste v Maastrichtu a stipendijní pobyt v centru Egona Schieleho v Českém Krumlově. Ve své tvorbě vycházela z land artu a konceptu a kombinovala nová média s klasickými. V posledních letech se věnuje převážně malbě. Jednotícím prvkem a hlavním inspiračním zdrojem však zůstávají přírodní procesy, krajina a vzájemné vazby s jejími obyvateli.Zajímá se o poznatky z oborů přírodních věd a hledá skrze informaci přetavenou intuicí naší roli v celém ekosystému. Důležitou součástí jejího inspiračního nádechu je i tělesné bytí v přírodě.

Naděžda Čichovská (1982), pochází z Trutnova, v jehož blízkosti i v současné době žije. Po dokončení VŠVH studovala na FaVU v Brně obor malířství. Její senzitivní práce reflektují duchovní rozměr přírody i člověka a vtahují vás do prožívání magického okamžiku v tomto světe. Do prožitku. Ve všech dílech si můžete všimnout fascinace strukturou, rytmem, ve kterém se na plátnech vlní postavy či krajinné výjevy krkonošských stromů a hor. Vedle malby se také aktivně věnuje tanci.
 

 

Čihařová
Přílohy