Poslední mezinárodní meeting Aktivních občanů v portugalském Espinho

Posledním projektovým mezinárodním setkáním, které se uskutečnilo v rámci projektu "Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu", byl meeting v portugalském městečku Espinho. Ve dnech 22. - 23. 9. 2016 se naposledy v rámci tohoto projektu setkali zástupci z Portugalska, Španělska, Malty, Rakouska a České republiky.

Cílem projektu byla především výměna zkušeností jednotlivých partnerů, navázání kontaktů a získání inspirace pro rozvoj dalších ekologických aktivit na územích jednotlivých partnerských zemí. Hlavním obsahem programu dvoudenní návštěvy byly exkurze, prohlídky, prezentace zkušeností partnerů v oblasti ochrany klimatu a diskuze nad ekologickými tématy a aktivitami.

První den návštěvy byly partnerům představeny portugalské projekty. Hned prvním projektem byl obrovský komplex LIPOR, který je pojmenován po podniku, který se o komplex stará. Celý Lipor zpracovává ohromné množství odpadu každý den. Po obědě následovala projížďka se zastávkami pro exkurze do různých továren a zařízení, které se zabývají výrobou různých druhů energie (biogas, geotermál, fotovoltaika). Partneři zakončili den prohlídkou městečka Espinho a společnou večeří.

Následující den se nesl v duchu prezentací a výměny zkušeností sešli v konferenční místnosti, kde byla v plánu jednotlivá vystoupení partnerů. Kromě „tradičních“ prezentací zde vystoupili například další portugalské startupy a ke konci se slova ujal rakouský Lead Partner, který všem poděkoval za bezproblémový chod projektu a vyzval partnery, aby splnili náležité povinnosti pro jeho ukončení. Z našeho pohledu šlo o velmi zajímavý projekt, v rámci něhož jsme načerpali mnoho nových vědomostí o ochraně životného prostředí, s nímž přicházíme dennodenně do kontaktu.