Popis projektu CHESTNUT

MČ Praha 9 využila nabídky na zapojení se do přímo financovaného projektu EU Interreg Danube CHESTNUT (CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport), který se týká příspěvku k rozvoji systémů ekologické a bezpečné dopravy v městských oblastech. Projekt dále cílí na tvorbu metodologie k plánování rozvoje udržitelné dopravy a implementace pilotních opatření ve vybraných městech a podporu rozvoje partnerských měst prostřednictvím výměny zkušeností a společných vzdělávacích akcí zástupců samospráv.

Mezi hlavní výstupy projektu bude patřit především mezinárodní partnerství měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti ekologické a bezpečné udržitelné dopravy. Budou probíhat partnerská setkání a společná školení na tato témata. Dále také návrhy plánů udržitelné městské mobility ve dvanácti partnerských městech a v neposlední řadě dvanáct pilotních akcí, které budou implementovány v partnerských městech. V případě MČ Praha 9 půjde o systém bike-sharing.

Hlavními přínosy pro MČ Praha 9 budou v první řadě dostatečný rozpočet na mzdy, administrativní náklady, zahraniční cesty i všechny aktivity projektu; posílení kapacity v oblasti udržitelné mobility, nové zkušenosti pro zaměstnance;  pilotní zavedení a propagace bike-sharing systému na území MČ. Dále také vzdělávání expertů a zástupců MČ na zahraničních studijních cestách (6x) a na speciálním vzdělávacím kurzu ve Vídni (1x), pořádání 1 setkání v Praze; mezinárodní výměna zkušeností, navázání nových kontaktů na přední experty regionálního rozvoje v podunajském regionu, vytvoření místní podpůrné skupiny – Local Support Group „LSG“) a zviditelnění MČ - publicita velkého mezinárodního projektu.

Projekt trvá 30 měsíců a MČ Praha 9 má právo čerpat z jeho prostředků finanční podporu ve výši 144.069,90 EUR. Vzhledem k tomu, že je projekt v současné době prodiskutováván sekretariátem Interreg Danube Transnational Programme. Finanční prostředky jsou určeny na mzdy pracovníků, cestovní náklady a služby spojené s realizací  projektu a budou poskytovány zpětně po jednotlivých zúčtovacích obdobích (šesti měsícové etapy). V rámci projektu by měla pro MČ být zřízena městská kola a stojany na bike-sharing, rozpočet pro MČ pro tyto položky je ve výši 1.400 EUR. Partner v rámci projektu spolufinancuje projektové výdaje ve výši 24.500 EUR. Z důvodu výše těchto nákladů bude v této částce na rozdíl od některých předchozích projektů refundován plat ing. Zdeňka Davídka, aby bylo dosaženo nulových nákladů pro MČ Praha 9. Náklady budou propláceny zpětně (ex-post) na základě schválení zprávy o realizaci projektu po 6 měsících.

V průběhu trvání projektu je naplánováno 6 mezinárodních meetingů a 1 vzdělávací seminář, které by se měly prolínat se setkáními „LSG“, kde dojde k šíření zkušeností a výměně informací a aktualit v projektu.

 MČ Praha 9 se nabídla k hostování mezinárodního meetingu v říjnu 2017.

 

Přehled  setkání:

 

1/ Protoroj, Slovinsko, 2/2017

2/ Weiz, Rakousko, 5/2017

3/ Vídeň, Rakousko, 9/2017 - seminář

4/ Praha, ČR, 10/2017

5/ Dubrovnik, Chorvatsko, 5/2018

6/ Budapešť, Maďarsko, 11/2018

7/ Velenje, Slovinsko, 4/2019

 

Přehled partnerů zapojených do projektu Interreg Danube Chestnut

1/ Municipality of Velenje - Slovinsko

2/ Regional Development Centre Koper- Slovinsko

3/ Vienna University of Technology,Institute of Transportation,Research Center of Transport Planning and Traffic Engineering - Rakousko

4/ Municipality of Weiz  - Department for mobility and energy - Rakousko

5/ The Municipal District Prague 9 - ČR

6/ Municipality of the City of Budapest, District 14, Zuglò - Maďarsko

7/ Municipality of Dubrovnik - City of Dubrovnik development agency,  DURA - Chorvatsko

8/ Zadar County Development Agency - Department for EU projects implementation - Chorvatsko

9/Pannonian Business Network Association - Maďarsko

10/ Municipality of Odorheiu Secuiesc - Rumunsko

11/ Regional Development Agency Center - Rumnusko

12/ Municipality of Dimitrovgrad – Bosna a Hercegovina

13/ LIR Evolution - Maďarsko

14/ Vas County Authority - Slovinsko

15/ Association of Municipalities and Towns of Slovenia