Popis projektu

logo

Active citizens for active climate protection - Aktivní občané pro ochranu životního prostředí

Projekt "Active citizens for active climate protection" je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu "Europe for citizens".

 

Projekt se týká aktivního přístupu občanů k ochraně životního prostředí. Cílem tohoto projektu je na jedné straně zvýšit povědomí občanů o tom, jak je důležité aktivně se podílet na ochraně životního prostředí a na straně druhé jim ukázat, že v tomto svém úsilí nejsou sami – že i občané jiných států EU aktivně pracují pro stejný cíl – ochranu klimatu naší Země. Kromě toho bude kladen zvláštní důraz na význam dobrovolnictví a odpovídající výměnu znalostí a zkušeností mezi partnerskými zeměmi.

Projekt cílí na témata, která souvisí jak s každodenními životy občanů EU, tak s celou EU jako takovou. Je nutné si uvědomit, že v tuto chvíli ochrana životního prostředí nemá pouze regionální význam, ale i evropský a celosvětový, neboť účinky změny klimatu na Zemi zasáhnou dříve či později celou populaci, a to ať už přímo či nepřímo.

Projekt se snaží podporovat u občanů chuť aktivně se podílet na dosažení klimatických a energetických cílů EU pro rok 2020, které zahrnují významné snížení produkce skleníkových plynů. Tyto cíle, aktivity a snahy EU budou důležitými tématy k diskuzi v průběhu celého projektu. To, jak dosáhnout u občanů aktivního přístupu k životnímu prostředí, se budou partneři vzájemně učit prostřednictvím předávání zkušeností ze svých osvědčených probíhajících aktivit a projektů (tzv. „good practises).

Hlavním úkolem každého partnera projektu je organizace dvoudenního setkání všech partnerů. Součástí programu tohoto setkání bude právě představení zkušeností, aktivit a projektů jednotlivých partnerských zemí z oblasti ochrany životního prostředí a také uspořádání velké národní akce zaměřené na životní prostředí, do které budou s různou intenzitou zapojeni samotní občané (mezinárodní účastníci, domácí účastníci a běžní občané).  Akce by měla být atraktivní a vhodná jak pro mladé, tak i pro starší občany a měla by nabídnout dostatečný prostor k diskuzi, výměně zkušeností a společnému rozvoji nových nápadů a myšlenek.

Očekává se, že několik skupin obyvatel najde inspiraci k zahájení vlastních aktivit týkajících se ochrany klimatu ve svém regionu a že tím budou motivovat i další lidi, aby se k nim přidali a dlouhodobě podpořili jejich úsilí. Mezinárodní a národní kontakty vytvořené během projektu budou sloužit k výměně nápadů a rozvoji nových myšlenek i po skončení projektu.

 

Popis projektu