Poliklinika Prosek a.s.

Poslání a cíle Polikliniky Prosek a.s.

 • Poskytování ambulantní zdravotní péče zaměřené na primární i specializovanou zdravotní péči.
 • Poskytování  kvalitní lůžkové zdravotní péče, zaměřené na specializovanou problematiku péče o chronického pacienta, o pacienta ohroženého chorobami stáří, po ortopedických operacích, mozkových, cévních a srdečních příhodách důrazem na rehabilitační péči a komplexní zdravotně-sociální potřeby pacienta.
 • Zaměření se na zajištění individuálních potřeb pacienta.
 • Zajištění postupného zvyšování kvality a bezpečí při poskytování služeb zdravotní péče.
 • Vytváření příznivé atmosféry v komunikaci mezi pacientem a zdravotnickým personálem.
 • Přispívání ke zvyšování vlivu rodinného prostředí a klimatu na zdravotní stav pacienta cílenou edukací.
 • Zajištění moderních prostředků zdravotnické techniky pro zvýšení kvality léčby.
 • Zvýšení významu zdravotnické osvěty a prevence.
 • Rozšíření  sledování indikátorů kvality, spokojenosti pacienta, rodiny i zdravotnického personálu.
 • Předcházení nežádoucím událostem důraznou osvětou.
 • Realizování odměňování zaměstnanců dle skutečně odváděné práce.
 • Uplatňování sociálních výhod pro všechny zaměstnance bez rozdílu.
 • Zajištění informovanosti o průhledném hospodaření společnosti.

Více na www.poliklinikaprosek.cz.