Plánovaná uzavírka ulice Ke Klíčovu a navazující uzavírka ulice U Vinných sklepů

V období od 19.4.2022 do 31.10.2022 dojde v několika na sebe navazujících etapách k dopravnímu omezení ulic Vysočanská, Ke Klíčovu, Jandova a U Vinných sklepů. Důvodem je realizace zkapacitnění křižovatky (vč. úprav světelné signalizace), rozšíření a posun ulice Ke Klíčovu vč. úprav zastávek BUS, rekonstrukce a položení nových sítí. Ulice Ke Klíčovu bude v tomto úseku po celou dobu uzavřena, neboť akci nelze technicky realizovat se zachováním běžného provozu. Pro automobilovou dopravu je naplánována objízdná trasa po celou dobu uzavírky ulicemi Vysočanská, Prosecká, Čakovická, pro BUS je pak v koordinaci s Dopravním podnikem hl.m. Prahy naplánována objízdná trasa linky 151 přes ulice Vysočanská - Nad Krocínkou s obrátkou při zastávce Klíčovská zpět na ul. Vysočanská. Od 1.9.2022 bude umožněn průjezd autobusu stavbou po standardní trase linky. Ulice U Vinných sklepů bude uzavřena přibližně na období 2 měsíců a na toto období bude rovněž naplánována objízdná trasa pro automobilovou dopravu. Ulice U Vinných sklepů pak bude zprovozněna od 1.9.2022. V ulici Vysočanská k uzavírce nedochází, omezení jsou řešena přechodným dopravním značením. Vlastní křižovatka, která je touto stavbou upravována, bude po celou dobu výstavby vždy optimalizována tak, aby byl průjezd křižovatkou co nejplynulejší. Pro chodce je v každé etapě naplánován průchozí koridor, aby byl pěší pohyb co nejméně ovlivněn.

Přílohy